Most Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy. Ul. Mostowa.

Zapytaj mnie o fotografię 7770