Most Jana Kiepury koło Opery Nova w Bydgoszczy. Dołem płynie rzeka Brda.

Zapytaj mnie o fotografię 7699