Urząd Miasta. Ul. Jezuicka w Bydgoszczy. Mgła. Latarnie.

Zapytaj mnie o fotografię 7622