Aleje Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 7617