Spichrze w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 7175-1