Spichrze w Bydgoszczy

Zapytaj mnie o fotografię 3485-1