Rzeźba Flisaka w Bydgoszczy

Zapytaj mnie o fotografię 3481-1