Poczta Polska ul. Pocztowa w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 3275-1