Fara w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 3138