Spichrze w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 3121