Most Uniwersytecki w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 2695