Bulwary nad Brdą w Bydgoszczy widziane z ul. Mostowej. Od prawej widoczne Spichrze, barka Lemara, rzeźba Przechodzącego przez rzekę, mBank.

Zapytaj mnie o fotografię 2526