Spichrze w Bydgoszczy. Przechodzący przez Rzekę. Brda.

Zapytaj mnie o fotografię 2502