Rzeźba Przechodzcy Przez Rzekę nad Brdą w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 2274