Jaz Farny na tle Placu Teatralnego w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 1773