Kościół Farny w Bydgoszczy. Niebo. Humor.

Zapytaj mnie o fotografię 1733