Budynek na ul. Stary Port w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 1685