Kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy.

 

Zapytaj mnie o fotografię 1671