Fontanna Potop w Parku Jana Kazimierza w Bydgoszczy.

Zapytaj mnie o fotografię 1656