Tory kolejowe. Stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód. U góry wiadukt tramwajowy.

Zapytaj mnie o fotografię 1030a