Tory kolejowe. Stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód.

Zapytaj mnie o fotografię 1007a