Brda jest granicą Kujaw i Pomorza. Kujawy leżą po jej południowej stronie, a Pomorze po północnej.